Pályázati menetrend

 


ÚSZT kitörési pont


Azonosító kód


Pályázat címe


Keret (Mrd Ft)


Eljárásrend


Meghirdetés dátuma


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.6


Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény


1


Egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.7


Referencia Intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése


4,2


Egyfordulós, könnyített elbírálású vagy közvetett


2011. május


Tudomány-Innováció


TIOP-1.2.3


Könyvtári szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése -
"Tudásdepó Expressz" 3.
ütem


0,61


könnyített elbírálású


2011. május


Tudomány-Innováció


TIOP-1.3.4


Regionális tudástárak - a fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések


1,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.2


Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás


4,20


egyfordulós (kiemeltté módosítása elképzelhető)


2011. május


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-3.2.1./F


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


3,10


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


KDOP-4.1.1./E


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


2,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-4.4.1/B


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


2,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


DAOP-5.2.1.


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


1,31


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


DDOP-5.1.5.


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


4,50


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.1.2/D1,D2


Belterületi vízrendezés, Térségi vízrendezés, komplex vízvédelmi fejlesztések


4,50


egyfordulós


2011. május


Foglalkoztatási


TÁMOP-2.5.1.B


Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat


1,19


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.4.3


Iskolai tehetséggondozás


1,71


egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.4.4B


Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása-Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő prorgam


1,98


egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TIOP-3.4.1


Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése /gyermekvédelmi komponens (B)


3,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TIOP-3.4.2


Bentlakásos intézmények önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartói, bentlakásos intézmények


3,05


egyfordulós


2011. május


Közlekedés-fejlesztés


KÖZOP - 2011 - 4.1


Közlelekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése


3,99


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.6.1 C.


C komponens
Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés.


2,83


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


5.6.1.A II. alkomponens


A komp.: Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül:
II. alkomp.: Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára


0,40


egyfordulós


2011. május


Tudomány-Innováció


GOP-1.1.1.


Piacorientált K+F


45,00


egyfordulós


2011. május


Tudomány-Innováció


GOP-1.2.1.


Klaszterek fejlesztései


15,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


DAOP-1.1.1/D


Ipartelepítés


3,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


DAOP-1.1.1/E


Telephelyfejlesztés


5,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


DDOP-1.1.1/D


Telephelyfejlesztés


2,04


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


DDOP-1.1.1/E


Ipartelepítés


0,50


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


ÉAOP-1.1.1/D


Telephelyfejlesztés


5,89


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


ÉAOP-1.1.1/E


Ipartelepítés


3,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


ÉMOP-1.1.1/B


Ipartelepítés


3,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


ÉMOP-1.1.1/F


Telephelyfejlesztés


5,73


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


KDOP-1.1.1/C


Telephelyfejlesztés


2,35


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


KMOP-1.5.3/C


Telephelyfejlesztés


2,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


NYDOP-1.3.1/D


Telephelyfejlesztés


3,60


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


NYDOP-1.3.1/E


Ipartelepítés


1,50


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-2.1.4.


Környezetközpontú technológiák


9,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-2.2.1.


KKV IT fejlesztés


9,00


egyfordulós


2011. május


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-3.4.1.


SaaS Központok


1,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


KDOP-3.1.1/B


Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10000 fő feletti és a 20000 fő alatti városokban


0,60


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


KDOP-3.1.1/C


Kistelepüléseken a településkép javítása


0,50


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


KDOP-4.1.1./C


Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása (KD)


0,80


egyfordulós


2011. május


Közlekedés-fejlesztés


DDOP-5.1.2/B-11


Közösségi közlekedés fejlesztése DDOP


2,10


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


DDOP-5.1.5/C


Omlásveszályes partfalak állékonyságának biztosítása (DD)


1,00


egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.2.3. A


Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére


4,13


LHH, illetve egyfordulós


2011. május


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.3


„Építő közösségek” - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem


0,70


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.3.6.


„Komplex telep-program”


4,68


egyfordulós


2011. június


nem releváns


HUSKROUA/ 1101


Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENPI CBC Programme 3. pályázati felhívás


2,80


egyfordulós


2011. június


nem releváns


SEE


South East Europe Transnational Cooperation Programme 4th Call for Proposal


14,00


kétfordulós


2011. június


nem releváns


HUSK/1101


HU-SK CBC Programme 2011


16,10


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


KEOP-2.2.2


VKI monitoring


1,30


egyfordulós


2011. június


nem releváns


HURO/1101


Hungary-Romania CBC Programme 5. pályázati felhívás


14,00


egyfordulós, infra


2011. június


Foglalkoztatási


TÁMOP-1.4.3.


Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása


4,00


közvetett támogatás


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


DAOP-1.1.1/A,C


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


5,00


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


DDOP-1.1.1/A,B,C


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


ÉAOP-1.1.1/A,B


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


5,00


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


ÉMOP-1.1.1/A,C


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


3,50


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


KDOP-1.1.1/A,B


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


KMOP-1.5.3/A, D


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


5,00


egyfordulós


2011. június


Vállalkozás-fejlesztés


NYDOP-1.3.1/A,B,C


Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése


1,70


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


DAOP-2.1.1


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés


4,05


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


DDOP- 2.1.1/A,B,D


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés(Balatoni térség turisztikai vonzerőfejlesztéssel együtt)


2,80


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


ÉAOP-2.1.1


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés


4,75


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


ÉMOP-2.1.1


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés


6,35


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


KDOP-2.1.1/B,D


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (Balatoni térség turisztikai vonzerőfejlesztéssel együtt)


3,50


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


NYDOP-2.1.1/D


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés


1,50


egyfordulós


2011. június


Közlekedés-fejlesztés


DAOP-3.1.1/B


Önkormányzati utak fejlesztése


1,80


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DDOP-3.1.3/F


Civil szervezetek támogatása


0,20


egyfordulós


2011. június


Közlekedés-fejlesztés


ÉAOP-3.1.2/A


Önkormányzati utak fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-3.1.1.


Szociális célú városrehabilitáció


3,90


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-3.1.3


Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére


2,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-3.3.1


Civil szervezetek támogatása


0,69


egyfordulós


2011. június


Gyógyító Mo.


KMOP-3.1.1/A,C


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés


0,85


egyfordulós


2011. június


Közlekedés-fejlesztés


KDOP-4.2.1/B


Önkormányzati utak fejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. június


Zöldgazdaság


KDOP-4.1.1./F


Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért


0,50


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-4.1.1/C


Hulladékrekultiváció


0,40


egyfordulós


2011. június


Zöldgazdaság


NYDOP-4.1.1/D


Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért


0,25


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DAOP-5.1.1


Szociális célú városrehabilitáció


1,60


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DAOP-5.1.3


Civil szervezetek támogatása


0,46


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.1.1/A


Szociális célú városrehabilitáció


3,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.1.3


Civil szervezetek támogatása


0,84


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.2.1./B


Hulladékrekultiváció


1,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-4.1.3/B


Bölcsődék fejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DDOP-3.1.3/D


Bölcsődék fejlesztése


1,10


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DAOP-4.1.3/A


Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


DAOP-4.1.3/B


Bölcsődék fejlesztése


1,80


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-4.1.3./A


Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-4.2.1/A


Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése


4,00


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-4.2.1/B


Bölcsődék fejlesztése


2,40


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-5.1.1/B


Bölcsődék fejlesztése


1,20


egyfordulós


2011. június


Közvetett kapcsolódás


TIOP-3.4.1


Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése /szociális komponens (A)


7,00


egyfordulós


2011. július


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.2./B


Képzés és módszertani fejlesztés


0,50


egyfordulós


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TIOP-1.1.1


Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban


12,40


könnyített elbírálású vagy egyfordulós


2011. július


Foglalkoztatási


TÁMOP-2.2.4


Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén


0,90


egyfordulós


2011. július


Foglalkoztatási


TÁMOP-2.3.4


5-ről a 6-ra


60,00


könnyített elbírálású


2011. július


Foglalkoztatási


TÁMOP-2.4.5


A munka és a család összehangolását segítő intézkedések a) innovatív, kísérleti kezdeményezések támogatása b) vállalati (intézményi) kezdeményezések támogatása


6,00


a) közvetett
b) egyfordulós


2011. július


Gyógyító Mo.


TIOP-2.1.1.


Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. július


Gyógyító Mo.


TIOP-2.1.3.


Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése


10,00


egyfordulós


2011. július


Gyógyító Mo.


TIOP-2.2.4.


Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban


44,05


egyfordulós


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.9


Diagnosztikus mérések fejlesztése


0,74


egyfordulós (kiemeltté módosítása elképzelhető)


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.12


Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében


1,86


egyfordulós


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.3.9


A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása


7,67


egyfordulós


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.5.1. B


Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - B komponens: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése


1,34


egyfordulós


2011. július


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.2./II/A


Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés


5,95


könnyített elbírálású


2011. július


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.2./II/AKMR


Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés


1,11


könnyített elbírálású


2011. július


Foglalkoztatási


TÁMOP-1.4.1.


Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása


1,49


egyfordulós pályázat


2011. július


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.5.2


az önkéntesség elterjesztése


0,86


egyfordulós


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.3.1.B


Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben


1,40


egyfordulós


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.3.3.


Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása


2,04


egyfordulós


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.1.1./11/1-2


LHH kistérségek projektjei


0,38


LHH


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.1.1./11/3-4-5-6-7-8


LHH kistérségek projektjei


1,61


LHH


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.5.3.


Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása


1,88


egyfordulós


2011. augusztus


Gyógyító Mo.


TIOP-2.2.2.


Sürgősségi ellátás fejlesztése (SO1 és SO2)


4,00


egyfordulós


2011. augusztus


Gyógyító Mo.


TIOP-2.2.5.


Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása és fejlesztése


7,00


egyfordulós


2011. augusztus


Közvetett kapcsolódás


TIOP-3.3.1 C


A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: az elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.4.7


Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.5


Pedagógus képzés,
továbbképzés


16,02


egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás


2011. szeptember


Foglalkoztatási


TÁMOP-1.4.5.


Versenyképességi szerződések foglalkoztatási elemeinek támogatása


3,40


közvetett támogatás/egyfordulós pályázat


2011. szeptember


Foglalkoztatási


TÁMOP-1.4.6.


Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban


4,15


közvetett támogatás


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.4


"Tudásdepó - Expressz" – A:
A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési
szerepének erısítése az
élethosszig tartó tanulás
érdekében 3. ütem


1,31


Egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.4


"Tudásdepó - Expressz" – B:
Országos könyvtári
szolgáltatások bıvítése,
fejlesztése az oktatás és
képzés támogatásának
érdekében 2. ütem


0,59


Egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.4.9.


Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására


3,01


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.6.1 B.


B komponens Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése


2,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.5./D


Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködés támogatása


11,40


egyfordulós


2011. szeptember


Foglalkoztatási


TAMOP-2.6.2.


Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek kapacitásának megerősítése


1,60


közvetett


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


DAOP-2.1.1/I


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


ÉAOP-2.1.1/I


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


ÉMOP-2.1.1/E


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


KDOP-2.1.1/F


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


NYDOP-2.1.1/H


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


DDOP-3.1.2


Oktatásfejlesztés


3,60


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


DAOP-4.2.1.


Oktatásfejlesztés


3,47


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-4.1.1


Oktatásfejlesztés


6,93


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-4.3.1


Oktatásfejlesztés


7,95


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


KMOP 4.6.1


Oktatásfejlesztés


1,54


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-5.3.1


Oktatásfejlesztés


1,30


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


DAOP-2.1.1


Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


DDOP- 2.1.1


Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése


1,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


ÉAOP-2.1.1


Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


ÉMOP-2.1.1


Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Közlekedés-fejlesztés


KDOP-4.2.3


Közösségi közlekedés fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. szeptember


Közlekedés-fejlesztés


DAOP-3.1.2/A


Közösségi közlekedés fejlesztése


2,00


egyfordulós


2011. szeptember


Közlekedés-fejlesztés


ÉAOP-3.1.4/A


Közösségi közlekedés fejlesztése


3,50


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


DAOP-4.1.1.


Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése


0,36


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


ÉAOP-4.1.2.


Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése


1,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


ÉMOP-4.1.1.


Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése


4,50


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


KDOP-4.1.1./A


2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése


1,50


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-4.1.1/A


2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése


2,60


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


DAOP-5.1.2/A


2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése


1,31


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


DDOP-5.1.4


2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése


3,50


egyfordulós


2011. szeptember


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.2.1./A


2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése


1,50


egyfordulós


2011. szeptember


Közlekedés-fejlesztés


ÉMOP-5.1.2


Közösségi közlekedés fejlesztése


1,00


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


NYDOP-5.2.1/A,B


Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése


1,75


egyfordulós


2011. szeptember


Gyógyító Mo.


DDOP- 2.1.1/H


Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése


1,50


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-2.2.4.


KKV munkahelyteremtés


9,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-3.1.2.


Körzethálózat


12,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-3.3.2.


Versenyképességi programok


27,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-3.3.3.


KKV-k a piacon


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-3.5.1.


Esélyegyenlőségi célcsoportok


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


Vállalkozás-fejlesztés


GOP-1.3.4.


Improve


3,00


egyfordulós


2011. szeptember


nem releváns


HUHR/1101


Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 3. pályázati felhívás (turizmus)


1,61


egyfordulós


2011. október


Foglalkoztatási


TÁMOP-6.2.4.


Foglalkoztatás intézményi támogatása


1,75


egyfordulós


2011. október


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.4./II/B


A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása


1,50


könnyített elbírálású vagy egyfordulós


2011. október


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.2.4./LHH


A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása


1,00


LHH


2011. október


Foglalkoztatási


TÁMOP-6.2.4/II/A


Foglalkoztatás támogatása


4,82


könnyített elbírálású


2011. október


Közvetett kapcsolódás


TIOP-1.2.2.


Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése, oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (3. ütem)


0,87


egyfordulós


2011. október


Közvetett kapcsolódás


TIOP-1.2.5


Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben


0,60


LHH


2011. október


Közvetett kapcsolódás


KEOP-2.5.0/B


Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítés


4,18


egyfordulós


2011. október


Tudomány-Innováció


TAMOP-4.1.1/C


Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése (csak konvergencia)


5,86


egyfordulós


2011. október


Tudomány-Innováció


TAMOP-4.1.1-B


Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban. Hallgatókat célzó speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében.(Konvergencia)


1,25


egyfordulós


2011. október


Tudomány-Innováció


TAMOP-4.1.2-B-1


Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése a pedagógiai képzésekben és azok fejlesztésében


13,21


egyfordulós


2011. október


Zöldgazdaság


KEOP-4.8.0.


Pénzügyi konstrukció


5,00


pénzügyi konstrukció


2011. október


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.1.2./LHH


Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb kistérségekben - civil


0,54


egyfordulós


2011. november


Gyógyító Mo.


TÁMOP-6.1.2./LHH


Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb kistérségekben - önkormányzat


1,41


LHH


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.3.8./A


A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások


2,00


egyfordulós


2011. november


Vállalkozás-fejlesztés


DAOP-1.3.1/B


Kísérleti fejlesztések (Experimental actions)


0,50


egyfordulós


2011. november


Vállalkozás-fejlesztés


ÉAOP-1.1.3/A


Technológiatranszfer ösztönzése


0,50


egyfordulós


2011. november


Vállalkozás-fejlesztés


ÉMOP-1.3.1


Kísérleti fejlesztések (Experimental actions)


1,00


egyfordulós


2011. november


Vállalkozás-fejlesztés


NYDOP-1.1.1/C


Kísérleti fejlesztések (Experimental actions)


0,20


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


DDOP-3.1.4.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


DAOP-4.3.2.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-4.1.6.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


ÉMOP-4.3.2.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


KMOP 4.7.1.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


DAOP-5.1.2/A


Funkcióbővítő városrehabilitáció


2,51


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


ÉAOP-5.1.1/D


Funkcióbővítő városrehabilitáció


4,12


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


KDOP-5.3.1.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


NYDOP-5.4.1.


E-közigazgatás fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.2


Új tartalomfejlesztések a közoktatásban


10,75


egyfordulós vagy közvetett támogatás


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.1.4


Innovatív iskolák fejlesztése


48,80


egyfordulós, könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.2.1


Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)


18,64


egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.3.11


Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása a az LHH kistérségekben


18,14


LHH


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.3.8


Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása


4,01


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.4.1


Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása


2,05


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-3.4.2


Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja


2,94


egyfordulós


2011. november


Tudomány-Innováció


TAMOP-4.2.2


Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (csak konvergencia)


27,16


egyfordulós


2011. november


Tudomány-Innováció


TAMOP-4.2.3


A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (csak konvergencia)


3,69


egyfordulós


2011. november


Közvetett kapcsolódás


TÁMOP-5.4.6 A


A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése


0,50


egyfordulós


2011. november


Gyógyító Mo.


TÁMOP 6.1.2. és 6.1.2./II


Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok


10,80


egyfordulós


2011. november