Pályázatírás

Az alábbi területeken segítjük partnereinket fejlesztéseik megvalósításában:

 

Tanácsadás

Mind az Uniós, mind a hazai források elnyerésének egyik kulcseleme a hosszú távú fejlesztési koncepció kidolgozása. Egyrészt azért, hogy a pályázó prioritásai ütemezhetők legyenek, számára a legmegfelelőbb pályázati konstrukciókat lehessen kiválasztani és az előkészítő műszaki, pénzügyi tervező munkát ütemezni lehessen. Másrészt pedig azért, hogy a döntéshozók láthassák, hogy a pályázó projektjei az adottságokat és a lehetőségeket felmérő, megalapozott tervezés eredményei.

Stratégiai háttértanulmányok, előzetes értékelések

A fejlesztési elképzelések könnyebb átláthatósága érdekében vállaljuk tervek, programok elkészítését mind önkormányzatok, mind vállalkozások számára. Az alkalmazott munkamódszereink megfelelnek az európai uniós elvárásoknak, így az elkészült tervezési dokumentumok megfelelő alapjai lehetnek a további munkafolyamatoknak, és illeszkednek az európai uniós támogatási programok rendszerébe.

Pályázati dokumentáció részét képező tervek, tanulmányok készítése

Vállaljuk a pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok, így a műszaki és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti és marketing tervek, hatástanulmányok teljes körű kidolgozását.

Projektgenerálás, ötletek, igények, források feltérképezése

Amennyiben szervezete fejlesztené, bővítené tevékenységét, mi segítünk az ötletek létrehozásában. A projektgenerálás során bekapcsolódunk a fejlesztési célok, tervek, stratégiák kidolgozásába, valamint az ötletek megvalósítását biztosító projektek létrehozásába. Helyzetének és elképzeléseinek megértése érdekében igény esetén átvilágítjuk tevékenységét, és támogatási forrástérképet készítünk az elképzelések alátámasztására.

Szolgáltatásunkkal segítséget kívánunk nyújtani azoknak a szervezeteknek, amelyek pályáznának támogatási forrásokra, de még nem rendelkeznek fejlesztési ötletekkel. A projektgenerálás keretében 2-3 napos, az ügyfél munkatársaival folytatott együttes munkával felmérjük a problémákat, és a változtatási igényeket, összegyűjtjük a projektötleteket, és összevetjük a pályázati lehetőségekkel, majd az előkészítettség függvényében megvalósítási tervet készítünk az elfogadott projektötletekhez.

Pályázatírás

A pályázatírás során teljes körűen átvizsgáljuk a projektet a pályázathoz való illeszkedés szempontjából. A megrendelőnek javaslatokat teszünk projektje továbbfejlesztésére, hogy az még inkább illeszkedjen a pályázati források célrendszeréhez, ezáltal is növelve a támogatás megszerzésének esélyét. Elkészítjük, és határidőre benyújtjuk a pályázatot, valamint annak dokumentumait az illetékes pályázatkezelő szervezetnek. A komplett pályázatíró tevékenység keretében kitöltjük a pályázati formanyomtatványt, összegyűjtjük és véglegesítjük a szükséges csatolandó dokumentumokat, valamint folyamatosan kapcsolatot tartunk fenn a pályázatokat kiíró és kezelő szervezetekkel, a problémamentes munkavégzés érdekében.

Finanszírozás tervezése

A támogatás elnyeréséhez a pályázónak önerővel és biztosítékokkal kell rendelkezni, ami sokak számára megnehezíti a forráshoz jutást. Ebben is támogatjuk megrendelőinket. Kidolgozzuk a finanszírozási konstrukciókat, beleértve a pályázati, hitel, és a befektetés jellegű finanszírozásokat is. Segítséget nyújtunk a szükséges önrész megteremtéséhez magán-, valamint kockázati tőke bevonásával. Az önrészen kívül segítünk további forrásokat találni ügyfeleinknek a támogatás bankhitellel történő megelőlegezésében, a projekt likviditásának fenntartásában. Mindezen tevékenységekbe bevonjuk partnereinket is.

Projektmenedzsment

A projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig elvégezzük a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. A projekthez kivitelezőket javasolunk. Irányítjuk a projekt ütemterv szerinti, és a környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó lebonyolítását. A megvalósítás során összehasonlítjuk a tényleges folyamatokat a tervben foglaltakkal, az erőforrásokra, tevékenységekre és az eredményekre összpontosítva. Javaslatot teszünk a szükséges korrekciókra. Elkészítjük a beszámolókat, elszámolásokat és jelentéseket. Összegző megállapításokat és javaslatokat teszünk.

Amennyiben ügyfelünk saját maga kívánja menedzselni a megvalósítandó projektet, igény szerint tanácsadási szolgáltatást nyújtunk, a projektmenedzsment minden fázisában.

Minőségbiztosítás

Azon ügyfeleink részére, melyek saját maguk készítik pályázataikat, vagy más külsős céget bíznak meg a pályázat elkészítésével, vállaljuk a teljes pályázati dokumentáció minőségbiztosítását. Az ellenőrzés vonatkozik a formai és tartalmi vizsgálatra, a releváns információk és a pályázati kiírás szerint prioritást élvező információk meglétére, valamint a projekt egészének teljességi vizsgálatára. A vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatjuk ügyfeleinket, és személyes konzultáció során segítünk a változtatások átvezetésében.

  Oklevél